Cursa dels Mussols

Reglament de la Cursa dels Mussols

General

 • La participació en la Cursa Nocturna dels Mussols implica acceptar el present reglament.
 • És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat i obligatori per la cursa
 • És responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements i formació necessaris per poder participar, i ser conscient de la informació tècnica de la cursa, així com del seu propi estat físic.
 • Es demanarà un document acreditatiu (DNI o similar) en el moment de retirar el dorsal, i es podrà demanar al lliurament de premis.
 • Fins que la FEEC redacti normatives específiques, la classificació per categories masculina i femenina es determinarà segons el gènere indicat en el document d’identificació del corredor. És responsabilitat del participant proporcionar informació precisa i actualitzada, i aquesta informació serà utilitzada exclusivament per a fins de classificació en l’esdeveniment esportiu.
 • Podran participar en la cursa llarga aquells esportistes que a 31 de desembre de l’any en curs tinguin 16 anys.
 • En tots els casos, els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització dels pares o tutors a l’hora de fer la inscripció.
 • Durant la cursa és obligatori portar el dorsal ben visible, sense doblegar ni retallar.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització en el control més proper al lloc de la retirada.
 • Els participants hauran de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.
 • L’equip escombra podrà retirar de la cursa a aquelles persones que, al seu criteri, no estiguin capacitades per continuar en cursa, o superin els talls horaris establerts.
 • En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major durant el dia de la cursa, l’organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. L’organització donarà la bossa del corredor.
 • En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major abans del 10 de febrer, es realitzarà un reemborsament total dels drets d’inscripció. Passat aquest dia l’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de l’organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.
 • En el cas que per alguna causa major, es decideixi retornar l’import de la inscripció, es descomptaran les despeses de gestió bancàries ocasionades.
 • L’organització resoldrà les reclamacions efectuades pels participants.
 • El cronometratge s’establirà mitjançant sistema de xip electrònic que NOMÉS proporciona l’organització a la part posterior del dorsal. El corredor només pot portar el xip que li correspon al seu dorsal. En cas d’abandonament o pèrdua del xip es desqualifica al corredor.
 • La bossa del corredor, juntament amb l’obsequi de la cursa, només es podrà recollir durant el dia d’entrega de dorsals.

Cursa dels Mussols amb Amics

 • El reglament per aquesta cursa serà el mateix que la Cursa dels Mussols.
 • El mínim de membres del grup es de 2 participants.
 • Podran participar nens a partir de 12 anys, que s’hauran d’inscriure com a un membre normal del grup.
 • Pels menors de 18 anys, s’haurà de portar signat el document d’autorització de menors.
 • Un dels integrants del grup serà el que farà la inscripció per tots els membres del grup. Aquesta persona haurà de ser major d’edat i serà el responsable de tots els integrants del grup, inclosos els nens.
 • En ser una cursa inclusiva, els membres de l’equip podran col·laborar entre ells i podran fer servir cadires Joëlette o pals guia.
 • El grup haurà de sortir i arribar tot junt a l’arribada. Es contarà el temps de l’últim membre del grup.

Material adults

 • És obligatori portar frontal o llanterna (no serà facilitat per l’organització), aquest haurà d’estar en perfecte estat i en funcionament en el moment de prendre la sortida. S’acceptarà l’opció de samarreta amb led incorporat.
 • En tant que la prova és nocturna i al mes de març, es recomana dur calçat adequat per una cursa de muntanya, malla llarga, samarreta de màniga llarga, gorra o buff, guants, i paravent o impermeable.
 • Si les condicions meteorològiques són adverses, l’organització pot exigir que part o tot aquest material sigui obligatori per prendre la sortida. En aquest cas es notificarà el dia abans de la cursa.
 • En ser una cursa sostenible, és molt aconsellable que cada corredor/a es porti el seu propi got per veure als avituallaments.

Serà motiu de desqualificació

 • Llençar deixalles durant el recorregut.
 • La conducta antiesportiva.
 • Rebre ajuda externa fora dels punts d’avituallament previstos.
 • Retallar el recorregut marcat.
 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut
 • En cas d’abandonament o pèrdua del xip es desqualifica al corredor

Eco-responsabilitat

 • La cursa discorre per la Serra de Galliners.
 • Tots els participants hauran de ser respectuosos amb el medi ambient, no s’ha d’embrutar ni fer accions que puguin afectar l’entorn natural.
 • No es poden fer dreceres, ja que podríem malmetre el sol i la vegetació, i alterar la vida natural de la fauna que habita en aquest entorn.
 • Tots els controls-avituallaments disposen de llocs per dipositar les deixalles.
 • Si portem envasos o embolcalls de qualsevol mena s’han de dipositar en els controls. No els tirarem pel camí.
 • Un dels principals objectius d’aquestes curses és donar a conèixer l’entorn i aprendre a respectar-lo
 • En cas d’ús de bastons, és obligatori que aquests portin taps de goma.

Final

 • L’organització tindrà prevista l’assistència mèdica dels participants.
 • L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als accidents o altres perjudicis que la participació pugui ocasionar als participants, abans, durant o després de la cursa.
 • Tot el que no s’hagi especificat, o imprevistos de darrera hora, queda sota la decisió de l’organització.
 • Agrairem els suggeriments que ens feu arribar, així com la vostra opinió sobre el recorregut i l’organització.